Disclaimer & Privacy Policy

Bij The Table Label hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten. Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzamelde informatie

Persoonlijke identificatiegegevens: We kunnen persoonlijke identificatiegegevens verzamelen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens wanneer u een aankoop doet op onze webshop.

Niet-persoonlijke identificatiegegevens: We kunnen ook niet-persoonlijke identificatiegegevens verzamelen, zoals IP-adressen, het type browser dat u gebruikt, het besturingssysteem van uw computer en andere soortgelijke informatie, om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren.

Gebruik van verzamelde informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om uw bestellingen te verwerken, uw betalingen te verwerken, uw leveringen te regelen en u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling.

We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u periodieke nieuwsbrieven, aanbiedingen en promoties te sturen. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie door de instructies voor afmelding te volgen die in elke e-mail zijn opgenomen.

We kunnen niet-persoonlijke identificatiegegevens gebruiken om onze website te verbeteren, trends te analyseren, het gebruik van onze website te volgen en demografische informatie te verzamelen.

Bescherming van uw informatie

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking. We maken gebruik van gegevenscoderingstechnologie (zoals SSL) om gevoelige informatie te beschermen tijdens verzending.

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Openbaarmaking van informatie aan derden

We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhandelen of verhuren aan derden. We kunnen uw informatie echter delen met betrouwbare externe dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten, zoals betalingsverwerking, levering van goederen en klantenservice. Deze externe dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonlijke informatie die nodig is om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om uw informatie vertrouwelijk te behandelen.

We kunnen uw informatie ook delen wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen of te voldoen aan een gerechtelijk bevel, gerechtelijke procedure of wettelijke verplichting.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan dit privacybeleid worden vermeld.

We zullen redelijke inspanningen leveren om uw verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te respecteren en uit te voeren, tenzij we wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie te bewaren of als dit onevenredige inspanningen vereist.

Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om aan nieuwe wettelijke vereisten of bedrijfsbehoeften te voldoen. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid worden op deze pagina geplaatst.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de privacypraktijken van The Table Label, neem dan contact met ons op via de contactpagina.